HOTLINE 081-889-0402

Our Products

รีโมทคอนโทรลไร้สาย

 • รีโมทคอนโทรล telecrane แบบ 1 Speed

 • รีโมทคอนโทรล telecrane แบบ 2 Speed

ลูกล้อขาเครน

 • ขาเครนข้าง

 • รูปขาเครน

 • รูปลูกล้อขาเครน

ตัวจับสายไฟแบน

 • ตัวจับสายไฟแบน

ผ้าเบรครอก

 • ผ้าเบรครอกสลิงไฟฟ้า MITSUBISHI

 • ผ้าเบรครอกสลิงไฟฟ้า NIPPON

 • ผ้าเบรครอกสลิงไฟฟ้า HITACHI

 • ผ้าเบรครอกสลิงไฟฟ้า MEIDEN

อะไหล่รอกโซ่ไฟฟ้า

 • อะไหล่รอกโซ่ไฟฟ้า

อะไหล่รอกสลิง HITACHI

 • ชุดเบรค

 • ผ้าเบรค

 • จานกดเบรค

 • แผ่นคั่นเบรค

 • คอยส์เบรค

อะไหล่รอกสลิง MEIDEN

 • ผ้าเบรค

 • ผ้าเบรค

 • ผ้าเบรค

 • จานกดเบรค

อะไหล่รอกสลิง MITSUBISHI

 • ผ้าเบรค

 • ผ้าเบรค

 • จานกดเบรค

 • จานกดเบรค

 • แผ่นคั่นเบรค

 • ชุดเบรค

อะไหล่รอกสลิง NIPPON

 • ผ้าเบรค

 • ผ้าเบรค

 • ผ้าเบรค

 • ผ้าเบรค

 • ผ้าเบรค

อะไหล่อื่นๆ

 • จานกดเบรค

 • ซองถ่าน

 • ตัวจับสาย

 • ตัวดึงสาย

 • ชุดเบรค

 • ตัวจับสาย

 • ผ้าเบรค

 • สวิทช์กด

 • สายไฮโทรรีล